aktualności   ankieta   informacje   autorzy projektu
AKTUALNOŚCI

Gmina Kraśnik rozpoczęła pracę nad przygotowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej, który jest strategicznym dokumentem, warunkującym ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną.

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” samorząd Gminy Kraśnik złożył wniosek o dofinansowanie przygotowania niniejszego opracowania i uzyskał bezzwrotną dotację w wysokości 85% kosztów realizacji projektu (22 100,00 zł). Podczas procedury wyboru najkorzystniejszej oferty wyłoniono wykonawcę Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kraśnik - firmę EuroCompass Sp. z.o.o. z siedzibą w Lublinie.